HOME  Archief  Dromen  Gastenwoorden   Liefdesaforismen  Links  Nieuws  Perslichten  Publicaties   Wie ben ik ?  

 

Kracht door Lourdes

Voor mensen die kracht door Lourdes willen ontvangen.

"Kracht door Lourdes" is op 5 mei 2017 verschenen, (bestellen ?)

 

Een voorproefje:

BERNADETTE

Ik kijk terug op het bijzondere leven van Bernadette, de uitverkorene voor ontmoetingen met Maria. Ik hoor en lees over een uitermate eenvoudig meisje, dat grote armoede kent, veel lijdt en vergaande boodschappen ontvangt …

Op 7 januari 1844 wordt een meisje geboren als eerste kind van het echtpaar Francois Soubirous en Louise Castérot. In het register van de burgerlijke stand wordt de baby ingeschreven onder de naam Bernarde-Marie. Twee dagen later, op 9 januari 1844, wordt de pasgeborene gedoopt als Marie-Bernarde en wordt Bernadette genoemd. In het gezin Soubirous heerst een grote mate van spiritualiteit.

Tussen de Mariaverschijningen in 1858 en het overlijden van Bernadette in 1879 te Nevers ligt een periode van 21 jaar. In dit tijdvak maakt zij enorm veel mee in Lourdes en dit leidt tot een toenemende druk op haar. Ook in Nevers kent Bernadette een bescheiden leven met veel devotie en kampt zij frequent met ziekten.

Het lichaam van Bernadette wordt in Nevers driemaal opgegraven. Ik vind het zeer frappant, dat het lichaam van Bernadette steeds intact is gebleven. Dit is hoogst opmerkelijk, zelfs wonderlijk. Echter, als haar overschot in aanraking komt met de lucht bovengronds wordt het lichaam snel zwart. Het dode lichaam van Bernadette wordt meermaals onderzocht en enkele delen van haar overschot worden verwijderd. Dit worden relieken in Frankrijk en andere landen, waaronder Nederland.

Bernadette is in 1925 zalig verklaard en in 1933 gecanoniseerd. Sinds 1933 is het dan ook de Heilige Bernadette. De dag die voor de heiligverklaring wordt gekozen is 8 december, namelijk het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zowel de zalig-, als heiligverklaring krijgen hun beslag tijdens het pontificaat van Pius XI.
Ik vind Bernadette een sterke vrouw, die overeind blijft, ook al lijdt zij veel. Zij kent een leven in eenvoud en met grote bescheidenheid. Wat moet zij veel kracht van Maria hebben ontvangen. Bij Bernadette heb ik het beeld van de volstrekte reinheid in de grootste armoede. Bij deze typering hoort ook een sterk geloof en volledige toewijding van deze kleine vrouw, die groots is in haar leven. Bernadette heeft ervaren wat de kracht van Lourdes met iemand doet.

WATER

Voor mij is het water te Lourdes van groot belang. Ik doel dan niet op het water dat uit de wolken in het zuiden van Frankrijk komt en ook niet op het water van de rivier de Gave de Pau. Het gaat mij om het water van de bron, die Bernadette, op aanwijzingen van Maria, op 25 februari 1858 heeft ontdekt. Voor de talloze bezoekers is de bron in de Grot duidelijk zichtbaar gemaakt.

Lourdeswater is niet rechtstreeks uit de bron te halen. Het bronwater is gratis verkrijgbaar bij de vele kraantjes, net voorbij de arcades of bogengalerij. De kraantjes zijn op twee plaatsen aangebracht om water te kunnen tappen. Aan de linkerzijde van de rivier zijn er vele tapmogelijkheden. Van oudsher staan er kraantjes links, vlak na het bureau voor de misintenties. Verder is het Lourdeswater ook te verkrijgen rechts achter de arcades, naast een brug, welke de rivier de Gave de Pau omspant.

Water neem ik bij elk Lourdesbezoek mee en dat niet alleen voor mezelf, maar ook voor verscheidene watervragers. Het gebeurt dat ik voor het water uit Lourdes zoveel bestellingen heb, dat er meer dan 100 liter water door me wordt meegenomen. Mijn terugreis is dan ook een zwaar beladen tocht.

Het Lourdeswater geeft kracht en dat ervaar ik dagelijks. Elke dag drink ik ’s morgens wat water dat uit de Grot van Lourdes komt. Met geloof in Maria werkt het water in mij. Het doet me goed dagelijks kracht uit Lourdes te mogen drinken. Dit lijkt wel een wonder.

 

VERSCHIJNINGEN

Over de verschijningen in Lourdes en de gevolgen hiervan ben ik steeds meer gaan lezen en met anderen erover in gesprek gegaan. Ik merk dat de verschijningen heel wat mensen veel doen. Het is begonnen met een Mooie Dame. Deze Dame is in het wit gekleed, heeft een blauwe ceintuur om en er ligt een gele roos op elke voet. Maria heeft een rozenkrans vast. De ketting heeft dezelfde kleur als de rozen en is met witte kralen wonderschoon. Maria nodigt jaarlijks miljoenen mensen uit te komen bidden en de Grot te bezoeken.

Op mijn tocht door het Heiligdom te Lourdes zie ik meermaals afbeeldingen van de verschijningen, zoals in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis en in de Pius X-basiliek. Bij elke verschijning is er een gedenkwaardige gebeurtenis van toen en met doorwerking in het nu.
Maria is in Lourdes 18 maal verschenen en wel in de periode 11 februari tot en met 16 juli 1858. Als ik lees wat er met en door de verschijningen gebeurt, bekruipt me het gevoel dat de zieneres, Bernadette Soubirous, hier heel veel diepgaande beleving moet hebben ervaren.

Op 11 februari 1858 hoort Bernadette een windstoot, maar de takken van de bomen bewegen niet. Ineens verschijnt er licht in de Grot. In het licht ziet zij een Dame in het wit en deze Dame heeft op haar een enorme aantrekkingskracht. Deze verschijning maakt een kruisteken. Bernadette doet dit na en bidt de rozenkrans. Verder wordt niets gezegd. Drie dagen later is er de tweede verschijning. Ook dan valt er geen woord. Wel glimlacht de verschijning. Pas tijdens de derde verschijning spreekt de Dame en vraagt aan Bernadette om gedurende twee weken naar de Grot te komen. De Dame spreekt Bernadette aan met “u” en zegt: “Ik beloof u dat u gelukkig zult zijn, niet in deze wereld, maar in de andere.” Tijdens een volgende verschijning hoort Bernadette de Dame zeggen: “Boete, boete, boete. Bid tot God voor de bekering van de zondaars.” Bij een andere verschijning zegt de Dame, dat Bernadette aan de bron moet gaan drinken en zich er wassen. Gedurende een volgende verschijning hoort Bernadette dat priesters in processie moeten komen en er een kapel moet worden gebouwd. Ook vraagt de Dame aan Bernadette te blijven bidden voor de zondaars.

Dan wordt het 25 maart 1858, de dag van Maria Boodschap. Bernadette wil weten wie de Dame is. De Dame zegt, na aandringen van Bernadette, dat Zij de Onbevlekte Ontvangenis is.
Tijdens de een na laatste verschijning houdt Bernadette een brandende kaars vast. Na een poos omringen haar handen de vlam. Bernadette voelt niets en er is zelfs geen spoor van verbranding.
Op 16 juli 1858, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel, is er de 18e en laatste verschijning. Bernadette wil naar de Grot, maar zij geraakt er niet. Immers, de toegang tot de Grot is afgesloten. Op deze dag ziet Bernadette, op enige afstand van de Grot, Maria als de mooiste verschijning. Het afscheid van Maria is tijdelijk …

Als kern van de verschijningen te Lourdes zie ik Maria nadrukkelijk en meer dan eens vragen boete te doen en dat mensen zich reinigen. De miraculeuze bron, die mensen geneest, is een verwijzing naar het genezen van de zieken en het vergeven van zonden. Hier leid ik uit af, dat Maria in Lourdes de pelgrims begeleidt naar de Heilige Eucharistie.
Maria heeft Bernadette bewust gekozen om aan haar te verschijnen. Zij kiest een arm en onwetend meisje voor haar boodschappen. Maria kan het dan ook niet bij een verschijning laten. De vele verschijningen zorgen bij Bernadette voor een ontwikkelproces en zij ontvangt kracht voor dapperheid en standvastig gedrag.

Door de verschijningen krijgt Bernadette ongewild veel aandacht. Vele pelgrims bezoeken Lourdes en willen met haar in contact komen. Bernadette weigert van hen geld en geschenken aan te nemen. Kijk, dat vind ik nu heel sterk van haar, want het gezin Soubirous kent grote armoede. Bernadette wenst geen voordeel te behalen uit haar reputatie. Zij wil een nederig en onopvallend leven leiden. Zij blijft lid van het gezin en krijgt nog meer tegenslag.

 

GROT

De Grot is deels uitgegraven in de rots van Massabielle. Dit doet mij denken aan de woorden “De Heer is mijn rots”. Echter, in mijn geloofsovertuiging is ook Maria mijn rots, waarop ik dagelijks steun in gebed en bij gedachten aan Haar. Steeds als ik bij de Grot kom, raak ik de wand aan. Ik streel de steenmassa en stop er even. Ik ben dan op de heilige plek waar Maria aan Bernadette is verschenen.

Als ik de Grot bezoek, stel ik mij steeds voor wat de impact is door de vele, bijzondere ontmoetingen van Maria met Bernadette. Hier op deze plek aan de snel stromende rivier de Gave de Pau.
De Grot is nu in een geheel andere context geplaatst, dan deze tijdens de verschijningen in 1858. Wel is het in de rots nog altijd wat donker, want de zon schijnt er nooit binnen, maar nu is het mogelijk jaarlijks zo’n zes miljoen bezoekers te ontvangen. Zij doen dit in volle vrijheid. In mijn gedachten komen beelden, dat het ooit anders is geweest. Ik heb vernomen, dat de Grot even na de verschijningen door een hekwerk is afgesloten. Immers, de bezoeken van Maria aan Lourdes hebben niet alleen gevolgen voor Bernadette, maar ook voor duizenden belangstellenden, gelovigen en nieuwsgierigen. Het is dan een heftige tijd in het plaatsje. De ongekend grote drukte bezorgt politie en politici vrees voor onrust. Nu is het gelukkig anders, want elke pelgrim kan de Grot bezoeken.
Ik zie het beeld van Maria in een nis staan en wel op de plaats waar de Mooie Dame veelal is verschenen. In slechts enkele uren sla ik enkele duizenden gade, die de uitholling van de rots ingaan, bidden, kruistekens maken, de rots voelen, het water zien stromen en naar het Mariabeeld kijken. In het midden van de Grot zie ik een stenen altaar staan. Ooit is hier een ander altaar geplaatst.
Voor de Grot staan banken en ik neem daar plaats. Spoedig ben ik in gedachten verzonken. Ik denk aan mijn pa en ma, ook aan enkele vrienden en vriendinnen. Vervolgens raak ik in gebed. Aan Maria vraag ik kracht voor enkele, hulpbehoevende oudjes in mijn relatiekringen. Opnieuw ervaar ik, dat dit de plek is voor intens gebed. Ik beleef hier stilte, ook al is de omgeving druk van dit katholieke bedevaartsoord, waar ook niet-katholieken komen.

Wat later brengt een versterkte stem mijn gedachten weer terug bij de Grot, want er begint een mis in het Italiaans. Het bezoek aan de Grot stokt; de stroom pelgrims wordt een uurtje opgehouden. Ik sta op en ruim plaats voor een oudere Italiaanse. Haar leeftijd schat ik op zo’n 75 jaar, maar wat ziet zij er knap en goed verzorgd uit. Dit is voor mij een verschijning van een Italiaanse Schone, een Mooie Dame, een echte Bella Signora.
Vervolgens zoek ik een plaatsje bij de muur, die het water van de rivier de Gave de Pau moet tegenhouden. Ik kijk naar de Grot, zie grote, dikke kaarsen branden, mensen knielen en bidden. Er zijn hier op aarde heel wat nagebouwde grotten van Lourdes, maar hier ben ik bij de enige echte. Ineens komt het bij me op, dat de noden van de pelgrims bij de Grot van een geheel andere orde zijn dan bij het bezoeken van winkeltjes in het centrum van de stad. Toch zijn het dezelfde Lourdesgangers …
Nu ik bij de muur ben, aan de rand van de rivier, realiseer ik me dat ik op het laagste deel van Lourdes sta. Bij een zeer hoge waterstand van de rivier, door smeltende sneeuw en veel regen, kan het water tot in de Grot komen. Dit is al meermaals gebeurd. Om de kans op herhaling van een overstroming zo klein mogelijk te maken, zijn er investeringen gedaan nabij de Grot. Een betere waterafvoer is gerealiseerd en er is een brug gebouwd die, bij sterk wassend water, kan worden verhoogd. Immers, water komt in Lourdes overal vandaan, zoals uit de wolken, rivier en bron.

In de late avond, bij ondergaande zon, ga ik opnieuw de Grot in en wil de bron zien. Als ik bij de bron ben, mag ik op een zeer speciale plaats verblijven. Ik zie het water stromen. Dit is de bron, die Bernadette met haar handen heeft gegraven. Hier heeft Maria tot Bernadette gesproken. Maria heeft onder meer gezegd: “Ga drinken aan de bron en was u er”. Het is goed, dat Bernadette zo braaf heeft geluisterd … Ook nu het later op de dag is, komen nog steeds bedevaart-gangers naar de Grot. De grote belangstelling bij de Grot is er al vanaf het jaar van de verschijningen in 1858.
De meeste mensen zie ik bidden. Ik doe dat ook. Plotseling ervaar ik, dat ik inspiratie en vertroosting ontvang. Ik voel mij beter hier te zijn dan ergens anders. Het lijkt wel dat ik een krachtig middel krijg toegediend.
Elk jaar spreek ik met vrienden af elkaar bij de Grot te treffen. Onafhankelijk van elkaar hebben we de reis naar Lourdes gemaakt, maar we zijn er op het afgesproken tijdstip. Ik vind dit zo bijzonder fijn te ervaren. Na lang bij de Grot te bidden, gaan we naar een terras en langzaam komt middernacht naderbij …
Het is een mooie dag geweest. Bij de Grot heb ik veel indrukken opgedaan. De verschijningen van Maria werken nu nog door en blijven dit doen. Wat ervaar ik hier welkome warmte.
 

EERST BEZOEK AAN …

Ik ben in het Mariaheiligdom. Meteen stap ik door naar de Grot. Ik zie Maria, kijk naar het wereldbekende beeld en bid tot Haar. Na enkele Weesgegroetjes dank ik Maria voor de veilige autorit. In gedachten ben ik bij Maria, mijn grootste Vriendin. De Vrouw die mij zoveel heeft gebracht en mij steeds heeft beschermd. Haar ben ik dankbaar voor al hetgeen ik mag meemaken in het leven.

Voor een bezoek aan de Grot, is de rij wachtenden lang. Ik wacht tot de file van pelgrims wat minder in lengte is. Na een kwartier sluit ik aan in de rij Grotbezoekers. Slechts zo’n 200 wachtenden zijn mij voor. Het voelt als maar even, voordat ik bij de bron kom. Ik raak de rots aan. Door mijn lengte streel ik de harde, grote kei op ruim twee meter hoogte. Op deze hoogte is de immense brok steen nog niet zo donker van kleur. Hoeveel personen zijn hier al geweest? Wat ervaren zij op deze plaats? Komen zij ooit hier terug? Wat is hun beleving bij Maria? Wat beweegt de miljoenen hier te komen? Doet Maria hen ook zoveel?

In de Grot zie ik het water van de bron stromen. Een tweetal zit bij de bron knielend te bidden. Zij lijken geheel in trance. Ik passeer het biddend duo, zie natte rotsen welke worden aangeraakt door een oude, sterk voorovergebogen vrouw, die voorzichtig voor me schuifelt. Mijn ogen ontmoeten die van haar. Ik zie een traan …

 

LOURDES

Kent u Lourdes …?

In het zuiden van Frankrijk ligt, in het departement Hautes-Pyrénées, de stad Lourdes. Sinds 1858, het jaar van de verschijningen, is er veel veranderd in deze plaats. Rond 1858 telt Lourdes ruim 4.000 inwoners en is het veel kleiner dan nu. Op de dag van vandaag heeft Lourdes zo’n 17.000 ingezetenen, maar er is nog veel meer te vermelden.

Van oudsher ligt Lourdes op een verkeersknooppunt met wegen naar onder meer Pau en Tarbes. Ook zijn er wegverbindingen naar kleinere plaatsen in de regio. Lourdes is ook met de trein te bereiken en vlakbij de bekende stad ligt een vliegveld.

Ik verneem dat Lourdes, na de Franse hoofdstad Parijs, de meeste bezoekers trekt van het gehele land. Na Parijs zijn er de meeste slaapgelegenheden voor pelgrims, namelijk ruim 20.000 en dat bij zo’n 400 gelegenheden, zoals hotels, pensions, appartementen en campings. Lourdes bruist ook door de neringdoenden, want er zijn vele winkels, waar allerlei producten worden aangeboden. Ik zie dat in heel wat zaken souvenirs en devotionalia te koop zijn. Ook vallen mij de vele cafés en restaurants op en zijn enkele musea te bezoeken. De plaats herbergt een indrukwekkende burcht, welke een opvallende plaats inneemt in het panorama van de bedevaartsplaats.

Het meest bekend is Lourdes door de verschijningen van Maria aan Bernadette. In het uitgestrekte Heiligdom zie ik niet alleen de wereldbekende Grot, maar onder meer ook kerken, basilieken, kruiswegen, badgelegenheden en … ontelbare, brandende kaarsen.

Ik neem u mee, beste lezer, om deelgenoot te worden van mijn ervaringen in Lourdes. Daarnaast wil ik met u mijn gevoel delen, want Lourdes doet mij heel veel en geeft me ongekende kracht. Gaat u mee op reis …?

 

 

naar HOME